...

Tradičné pece prestavby

Kachľové pece sprevádzajú človeka už niekoľko storočí, pričom zároveň boli sprievodcami jednotlivých etáp architektúry (od stredoveku / gotiky). Predovšetkým ich keramika je dokumentom obdivuhodnej zručnosti starých majstrov.

Aj stáročia stará keramika pece môže byť opäť použitá pre jej stavbu. Použitím nových materiálov môže spĺňať požiadavky na akumulačnú pec. Pri prestavbe kachľovej veže sa spravidla dajú opätovne použiť len kachlice. Materiál vo vnútri pece je potrebné nahradiť šamotom. Často je vhodné vymeniť aj dvierka, ktoré bývajú netesné. Ak má byť kachľová pec opätovne postavená je potrebné, aby aj jej rozoberanie vykonal odborník.

tradičná pec veža, návrh v ceruzke pomocou palette cad

Naše projekty a realizácie

rekonštrukcia barokovej pece, Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová

Baroková pec – kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová

Rozobratie a opätovné postavenie pece kvôli kompletnej rekonštrukcii interiérov tohto múzea.

tradičná kachľová pec, prestavba tradičnej secesnej pece, Zaježová

Pec v klasicistickom štýle

O tejto peci sa vedie povesť, že mala byť zbúraná pri demolačných prácach interiéru domu v Banskej Bystrici. Od prestavby slúži už takmer 20 rokov ako hlavný zdroj vykurovania.

tradičná kachľová pec, tzv. veža, prestavba, Bratislava

Secesná pec

K torzu zachránených kachlíc majster keramikár dorobil ich verné kópie a život takmer stratenej pece sa mohol obnoviť. Slúži ako vykurovacie teleso v obytnom priestore.

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.