...

Priebeh spolupráce

Príprava a realizácia diela

Príprava miesta stavby ako aj samotného diela si vyžadujú svoj čas, preto je vhodné začať o nich komunikovať dostatočne skoro. V prípade novostavieb ešte v čase projektovania domu, aby príprava bola primeraná.

Oboznámenie sa s vašimi predstavami, vizualizácie

Vhodné, prípadne potrebné sú podklady ako projektová dokumentácia domu, posudok tepelných strát priestoru, revízna správa na existujúci komín, posúdenie nosnosti miesta stavby (menšie pece vážia od cca 700 kg , väčšie aj niekoľko ton).

Tvorba projektu, zmluva, objednávky

Po dohode na riešení a na orientačnom rozpočte pripravíme projekt diela, ktorý obsahuje prepočet podľa príslušnej normy, vizualizáciu diela, spresnený odhad investície podľa položiek. Po dohode detailov realizácie nasleduje uzavretie zmluvy o dielo. Po uhradení zálohy objednávame potrebný materiál.

Realizácia stavby

Po dodaní objednaného materiálu výrobcami (pri niektorých materiáloch to môže byť niekoľko týždňov až mesiacov), a v závislosti na našom harmonograme stavieb, prídeme realizovať stavbu.

Vyskúšanie a odovzdanie diela, zaučenie obsluhy

Po dokončení stavby vykonáme skúšku funkčnosti stavby, zaškolíme zákazníka k prevádzke spotrebiča a odovzdáme mu návod na jeho obsluhu. Na nami vyhotovené dielo poskytujeme 3-ročnú záruku pre krby, teplovodné diela a prestavby pecí a 5-ročnú záruku pre akumulačné pece a sporáky, ako aj ďalší pozáručný servis.

Návrh a hotové dielo

návrh kachľového sporáka na drevo s dvoma rúrami na pečenie, jednou na drevo a druhou elektrickou, modré kachlice, Palette cad

Návrh kachľového sporáka...

... a jeho realizácia

Návrh kachľového sporáka...

... a jeho realizácia

návrh akumulačnej pece v palete cad, Majere, sprava

sálavá pec - návrh, sprava

akumulačná kachľová pec - návrh v palete cad, modré kachlice, Majere, pohľad zľava

sálavá pec - návrh, zľava

kachľová akumulačná pec , modré kachlice, murovaná lavička, Majere

Sálavá pec - realizácia

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.