Priebeh spolupráce

Príprava a realizácia diela

Príprava miesta stavby ako aj samotného diela si vyžadujú svoj čas, preto je vhodné začať o nich komunikovať dostatočne skoro. V prípade novostavieb ešte v čase projektovania domu, aby príprava bola primeraná.

Oboznámenie sa s vašimi predstavami, vizualizácie

Vhodné, prípadne potrebné sú podklady ako projektová dokumentácia domu, posudok tepelných strát priestoru, revízna správa na existujúci komín, posúdenie nosnosti miesta stavby ( menšie pece vážia cca 1 tonu, väčšie aj niekoľko ton). Príprava návrhu vzhľadu, spravidla upravovaného predstavami zákazníka, si neraz vyžaduje viacdňovú prácu a rozsiahlejšiu komunikáciu. Preto na prípravu návrhu účtujeme zálohu podľa druhu stavby.

Tvorba projektu, zmluva, objednávky

Po dohode na riešení a na orientačnom rozpočte pripravíme projekt diela, ktorý obsahuje prepočet podľa príslušnej normy, vizualizáciu diela, spresnený odhad investície podľa položiek. Po dohode detailov realizácie nasleduje uzavretie zmluvy o dielo. Po uhradení zálohy objednávame potrebný materiál.

Realizácia stavby

Po dodaní objednaného materiálu výrobcami (pri niektorých materiáloch to môže byť niekoľko týždňov až mesiacov), a v závislosti na našom harmonograme stavieb, prídeme realizovať stavbu.

Vyskúšanie a odovzdanie diela, zaučenie obsluhy

Po dokončení stavby vykonáme skúšku funkčnosti stavby, zaškolíme zákazníka k prevádzke spotrebiča a odovzdáme mu návod na jeho obsluhu. Na nami vyhotovené dielo poskytujeme 3-ročnú záruku pre krby, teplovodné diela a prestavby pecí a 5-ročnú záruku pre akumulačné pece a sporáky, ako aj ďalší pozáručný servis.

Návrh a hotové dielo

návrh kachľového sporáka na drevo s dvoma rúrami na pečenie, jednou na drevo a druhou elektrickou, modré kachlice, Palette cad

Návrh kachľového sporáka...

... a jeho realizácia

Návrh kachľového sporáka...

... a jeho realizácia

návrh akumulačnej pece v palete cad, Majere, sprava

sálavá pec - návrh, sprava

akumulačná kachľová pec - návrh v palete cad, modré kachlice, Majere, pohľad zľava

sálavá pec - návrh, zľava

kachľová akumulačná pec , modré kachlice, murovaná lavička, Majere

Sálavá pec - realizácia

Návrat hore