...

Projektovanie a stavba pecí, krbov a sporákov

Zdravé teplo pre váš dom

Zdravé sálavé teplo, zážitok z ohňa, menšie náklady na vykurovanie, nezávislé vykurovanie – to vám môžu priniesť naše diela

Energia z dreva

Diela, ktoré prinesú do vášho domu teplo, resp. možnosť varenia a pečenia. Spotrebiče na drevo sú nezávislé na fosílnych palivách, zároveň majú (v porovnaní so spotrebičmi na elektrinu a plyn) oveľa nižšie prevádzkové náklady. Ich životnosť je desiatky rokov, takže počiatočná investícia sa viacnásobne vráti v podobe ušetrených nákladov.

Príspevok pre váš interiér

Vykurovacie teleso môže svojim vzhľadom obohatiť interiér vášho domu. Radi staviame diela s individuálnym dizajnom. V roku 2019 sme získali dve ocenenia v súťaži o najkrajší krb/pec ( viac na stránke O nás).

Zdravotný prínos

Vykurovanie akumulačnými pecami je založené predovšetkým na zdravom sálavom kúrení. Okrem príspevku na príjemnú klímu v interiéry môže napomôcť pri liečení prechladnutia, bolestiach chrbta, ...

Kúrenie šetrné k životnému prostrediu

Moderná akumulačná pec, krb či sporák (navrhnuté a postavené podľa najnovších prepočtov) majú vysokú účinnosť (okolo 80%) a minimálne negatívne dopady na životné prostredie. Spolu so správnym palivom a primeraným kúrením je ich prevádzka (vypúšťanými emisiami z komína) pre ľudské zdravie nezávadná. Drevo je zároveň veľmi efektívny zdroj tepla vzhľadom na potrebnú vstupnú energiu na jeho získanie, s minimálnou produkciou skleníkových plynov.

Z NAšICH DIEL

Skúsenosti zákazníkov

Nájdete na našom blogu...

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.