...

Slovník kachliarskych pojmov

Akumulačná pec… pec postavená z ťažkých materiálov, schopných dlhodobo naakumulovať energiu horúcich spalín a postupne ju odovzdávať do interiéru (minimálne 10 hodín; ale aj 16 hodín – podľa konštrukcie pece a použitých materiálov). Pri pravidelnom používaní akumulačnej pece, dokáže takéto postupné uvoľňovanie tepla odovzdávať už po spálení jednej dávky dreva.

Akumulačný krb… teplovzdušná stavba (teplovzdušný krb), ktorý má zabudované ťažké materiály, schopné dlhodobo naakumulovať energiu horúcich spalín, alebo horúceho vzduchu v okolí krbu a postupne ju odovzdávať do interiéru. Zotrvačnosť takéhoto vykurovania potom môže byť niekoľko hodín až cca 10 hodín (podľa materiálov).

Kachlica… pri 1000°C vypálený, porézny, mechanicky pevný a tepelne odolný výrobok z kachliarskej hliny zmiešanej so šamotom. Kachlica je spravidla na prednej strane glazovaná a na zadnej strane rebrovaná.

Kachľová pec/krb…vonkajší plášť pece/krbu tvoria predovšetkým keramické kachlice ( viac ako 50 %).

Omietaná pec/krb…vonkajší plášť pece/krbu tvoria predovšetkým omietané plochy ( viac ako 50 %).

Sálavá stena…stena z minerálnych stavebných materiálov, ktorá odovzdáva určené teplo. Akumulačná pec cez vonkajší plášť odovzdáva zdravé sálavé teplo rovnomerne niekoľko hodín.

Hypokaust… uzatvorený priestor, v ktorom prúdi teplý vzduch a ohrieva plochy vonkajšieho plášťa. Základnou myšlienkou hypokaustového systému je rozdelenie tepla z tepelného zdroja na čo najväčšie plochy. Vykurovací systém pomocou hypokaustu má korene už v starovekom Ríme a má teda viac ako 2000 rokov. Z ohniska boli spaliny odvádzané cez dutiny v podlahách, cez hypokausty smerom ku komínu ležiacemu naproti. Už starí Rimania poznali výhody homogénneho rozdelenia tepla cez veľké plochy, čím sa vytvára príjemná obytná klíma v priestore. Keď je vyrobená tepelná energia rozdelená na plochu, teplo sa odovzdáva predovšetkým sálaním a človek ho vníma ako veľmi príjemné. Ako funguje hypokaust?

Prikladacie dvierka… uzatváracie zariadenie priestoru ohniska.

Regulačné zariadenie…zariadenie určené na nastavovanie množstva vzduchu pre horenie.

Šamot…ohňovzdorný stavebný materiál na vonkajšiu a vnútornú obmurovku spotrebičov.

Spaliny…plynná časť produktov horenia odvádzaná komínom.

Spalinová cesta… cesta, po ktorej sú odvádzané spaliny do komína.

omietaná akumulačná pec, Bratislava
omietaná akumulačná pec
akumulačná kachľová pec s lavičkou, Trenčín
kachľová akumulačná pec
kachľová akumulačná pec , modré kachlice, murovaná lavička, Majere
kachľová hypokaustová pec

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.