...

Ako kúriť drevom zodpovedne

Moderné pece a emisie

Moderné stavby spaľovacích zariadení – pokiaľ sú navrhnuté a postavené podľa  príslušných prepočtov (napr. pre kachľové pece podľa normy STN EN 15544), môžu svojimi  emisiami len minimálne zaťažovať okolie: jednak ich množstvom a jednak ich zložením. Podľa meraní vo švajčiarskom laboratóriu Verenum, vznikajú pri dokonalom spaľovaní dreva len zdraviu neškodné emisie ( odkaz na zdroj).

 

brown wooden log in close up photography

Avšak okrem samotnej konštrukcie spaľovacieho zariadenia má na to vplyv primerané palivo a správny spôsob obsluhy. V prípade paliva hovoríme o dostatočne vysušenom dreve (pod 20% vlhkosti), resp. o drevených briketách.

Kvalita spaľovania závisí od spôsobu obsluhy

Ale najdôležitejším (najviac ovplyvňujúcim) prvkom kvality spaľovania je spôsob obsluhy. Tepelná energia z dreva sa získava predovšetkým z jeho drevných plynov (viac ako 90%), ktoré vznikajú v prvej fáze horenia – splyňovanie. Na to, aby tieto drevné plyny kvalitne vyhoreli, potrebujú najmä dostatočné množstvo vzduchu (kyslíka). Na každý kg dreva v ohnisku treba zabezpečiť asi 12m3 vzduchu pre horenie. Preto je potrebné, aby vstup vzduchu do ohniska počas plného horenia nebol škrtený. Veľmi často sa stáva, že dvierka na starších peciach / sporákoch sú netesné a aj po ich zavretí prúdi do ohniska vzduch – čím sa vytvára dojem, že to pre horenie stačí. Opak je však pravdou: horenie v takomto prípade prebieha pomaly (celé hodiny) s vysokou produkciou nevyhorených toxických plynov.

Kvalitné horenie dreva má prebiehať intenzívne, s čistým plameňom a dá sa spoznať podľa toho, že z komína nevidieť vychádzať žiaden dym ( videonávod ako správne kúriť v  kachľovej peci alebo krbe). Všetky viditeľné emisie odchádzajúce z komína sú nedokonale vyhorené drevné plyny.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.