...

O nás

Našim cieľom je ...

…stavať kachliarske diela, ktoré budú svojou funkciou napĺňať požiadavky zákazníka, svojim vzhľadom obohatia interiér jeho obydlia, budú spoľahlivo slúžiť desiatky rokov a pri svojej prevádzke budú minimálne zaťažovať životné prostredie.

K tomu nám napomáha čo najlepšia znalosť predstáv zákazníka / naše neustále vzdelávanie sa v nových peciarskych technológiách / používanie kvalitných peciarskych materiálov od nami osvedčených výrobcov.

História firmy

Kachliarske remeslo

Založenie firmy vzniklo na základe viacročnej skúsenosti jej majiteľa. Prvé znalosti získal Vladimír Szanto od starých majstrov stavajúcich tradičné kachľové pece a sporáky. V roku 2002 si založil živnosť v odbore stavba kachľových pecí. V roku 2006 ukončil externé štúdium v odbore Kachliar a získal výučný list.

Cech kachliarov

Od roku 2008 je Vladimír Szanto členom Cechu kachliarov Slovenska a v r. 2013 založil spolu s Jozefom Sečíkom firmu PECE Szanto Sečík, s.r.o. Od roku 2013 spolupracuje s Cechom aj ako lektor na akreditovanom vzdelávacom programe Kachliar, ktorý je zameraný na prípravu nových staviteľov.

Výťaz súťaže o najdielo

V roku 2019 si firma odniesla z INSPIRE SÚŤAŽE O NAJ DIELO KRBU A PECE  prvú cenu odbornej poroty a druhú cenu hlasujúcich fanúšikov  za sálavú hypokaustovú pec.

Stále sa vzdelávame

Každoročne sa zúčastňujeme  školení a kurzov zameraných na správne navrhovanie stavieb a používanie moderných peciarskych materiálov. Na základe toho vám ponúkame diela v oblasti tradičných aj moderných peciarskych technológií.

Náš tím

Rok 2022 priniesol do firmy personálne zmeny – odchod spolumajiteľa do dôchodku a vytvorenie tímu s vyučenými kachliarmi. V roku 2023 firma mení názov na Pece Szanto, s.r.o.

Naši partneri

logo hoxter
logo inspire
logo rath
logo firecontrols
logo ortner
logo kerkotherm
Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.