...

Pece a krby s výmenníkom

Teplovodný krb alebo pec môžu časť získanej tepelnej energie z dreva využiť na ohrev vody pomocou teplovodných výmenníkov. Takýto spotrebič spravidla musí byť pripojený na akumulačnú nádrž s vodou. Do nej sa ukladá vytvorená energia počas spaľovania, aby sa potom postupne odovzdávala do vykurovacieho systému.

návrh teplovodného krbu v ceruzke pomocou palette cad

Naše projekty a realizácie

krb s teplovodným výmenníkom, kachľový tmavočervený, Banská Štiavnica

Teplovodný krb Banská Štiavnica

Slúži ako hlavný zdroj tepla pre celý dom: sálavým teplom vykuruje miestnosť, v ktorej sa nachádza a zároveň začnú časť tepelnej energie nabíja do akumulačnej nádrže teplej vody, ktorá (pomocou radiátorov) vykuruje ostatné izby poschodového domu. V akumulačnej nádrži sa zároveň získava teplá úžitková voda pre denné používanie. Elektronická regulácia riadi samotný priebeh horenia, ako aj primárny teplovodný okruh (nabíjanie nádrže), aj sekundárny teplovodný okruh (vykurovanie radiátormi).

teplovodný krb biely zľava, Krupina

Teplovodný krb Krupina

Vložka s malým ohniskom slúži ako doplnkový zdroj tepla pre chalupu - aj pomocou príspevku energie pre centrálnu akumulačnú nádrž teplej vody.

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.