...

Akumulačné pece kachľové omietané hypokaust

Akumulačné pece sú charakterizované najmä rovnomerným dlhodobým tepelným sálaním s nenáročnou obsluhou. Spálenie jednej až dvoch dávok paliva znamená, že pec hreje po celý deň. Sú vhodné predovšetkým do trvale užívaných domov, a pri ich správnom navrhnutí môžu výborne slúžiť aj v nízkoenergetických, či pasívnych domoch.

Moderná konštrukcia akumulačnej pece (tzv. hypokaustová pec) navyše umožňuje vykurovať priamym sálaním aj ďalšie miestnosti: napríklad na poschodí, či v priľahlých miestnostiach pece.

návrh stavby kachľovej pece v ceruzke pomocou palette cad

Naše projekty a realizácie

menšia sálavá pec, bielohnedá, moderný dizajn, Detva

Moderná pec Detva

Menšia pec, objednaná zákazníkom ako doplnkový zdroj vykurovania domu. Po skúsenostiach s jej používaním zistil, že počas miernejších zím pec dokáže vykúriť celý dom (vďaka stúpaniu teplého vzduchu cez schodisko na poschodie). Tým výrazne ušetrí na spotrebe plynu hlavného zdroja vykurovania.

akumulačná pec tmavozelené kachlice kombinované s bielou omietkou, Nižná Boca

Klasická pec Nižná Boca

Na pec umiestnenú na chalupe mali objednávatelia niekoľko požiadaviek: aby pec mala v sebe prvky vzhľadu (lokálne tradičného) sporáka vo vedľajšej izbe a aby okrem akumulačnej hodnoty bola schopná dávať teplo rýchlo – pre prípad príchodu do vychladeného domu. Výsledný tvar potom vznikol vďaka tvorivému nadšeniu investorov. Technológia diela obsahuje akumulačné ohnisko s liatinovým výmenníkom, ktorý môže vyfukovať teplý vzduch cez uzatvárateľnú mriežku.

moderná akumulačná pec v tvare valca, Nitra - Drážovce

Keramická pec Drážovce

Objednávatelia diela prišli s ponukou: „niečo navrhnite ...“ . A zatiaľ čo bežné štvorvalcové motory mrhajú časť energie aj na pohyb, náš dvojvalec dôsledne premieňa všetku dostupnú energiu paliva na čisté teplo.

sálavá akumulačná pec omietaná, Párovské Háje

Sálavá pec Párovské Háje

Akumulačná pec prispieva k vykurovaniu domu sálavou stenou smerujúcou do chodby (zadná strana pece). K jednoduchšej obsluhe pece slúži zabudovaná elektronická regulácia.

moderná akumulačná pec kachľová so sedením, Nitra-Hrnčiarovce, sprava

Hypokaustová pec Hrnčiarovce

Hypokaustová akumulačná pec vykuruje sálavými stenami miestnosť za priečkou aj izby na poschodí. K modernej peci prislúcha externý prívod vzduchu pre spaľovanie a elektronická regulácia horenia.

Omietaná akumulačná pec Bratislava

V roku 2016 vznikla zaujímavá spolupráca s akademickým sochárom Viliamom Loviškom a jeho manželkou akademickou sochárkou Marcelou Loviškovou, ktorí navrhli vzhľad pece a viedli supervíziu nad jeho napĺňaním.

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.