...

Akumulačné krby kachľové omietané hypokaust

Krb je spojený predovšetkým so zážitkom ohňa a šíriaceho sa tepla z ohniska. Je vhodný predovšetkým tam, kde je potrebný rýchly nástup veľkého výkonu (do vychladených priestorov chalúp, …).

Akumulačný krb však môže skombinovať vlastnosti bežného krbu: rýchly nástup tepla, možnosť viacnásobného kúrenia za sebou, rozvod teplého vzduchu; s vlastnosťami akumulačnej pece: tepelná zotrvačnosť, sálavé vykurovanie. V prípade správneho návrhu je potom možné využiť akumulačný krb aj do obývaných, vykurovaných priestorov.

Naše projekty a realizácie

akumulačný krb, Prochoť

Krb Prochoť

Krbová vložka s akumulačnými prstencami, obložená ďalším akumulačným materiálom. Celková váha dosahuje asi 700 kg. Vďaka tomu je tepelná zotrvačnosť diela viac ako 12 hodín.

akumulačný krb s prstencami, Huty

Krb Huty

Krb s teplovzdušnými rozvodmi do viacerých izieb na poschodí s akumulačnými prstencami.

Návrat hore
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.